torsdag 15. mai 2008

Rüffert-dommen – og hva så?

Rüffert-dommen fastslo at EUs utstasjoneringsdirektiv ikke tillater at en tysk delstat kan kreve at byggeoppdrag bare kan gis til firma som følger den tariffavtalen som er inngått i byggebransjen i delstaten.

Fagbevegelsen i Sverige og Danmark har derfor retta søkelyset nettopp mot utstasjoneringsdirektivet og reist kravet om at dette direktivet endres slik at det kan gi bedre vern for lønnsnivået til arbeidsinnvandrere. Også fagforbund i andre land støtter dette kravet, bl.a. Unite, det største britiske fagforbundet. Det samme gjør Euro-Lo som i en pressemelding stempler dommen som ”en åpen invitasjon om sosial dumping”.

Det europeiske arbeidsgiverforbundet for offentlig-eide virksomheter, CEEP, er helt på linje med fagbevegelsen og kommenterer dommen med at ”offentlige myndigheter og offentlige bedrifter mister stadig mer av sin frihet til å integrere sosiale hensyn ved offentlige anbud samtidig som forhandlingsautonomien til partene i arbeidslivet begrenses”. (3.4.08)

Venstresida i EU-parlamentet har brakt debatten om utstasjoneringsdirektivet inn i EU-parlamentet og får - oppsiktsvekkende nok - støtte fra Joseph Daul som er leder for det største høyrepartiet. Sammen med partifellen Elmar Brok har han i en pressemelding (4. april) sagt at utstasjoneringsdirektivet må revideres dersom Rüffert-dommen fører til ”konkurranse gjennom ruinerende lave lønninger”.


(Artikkelen er trykt i Klassekampen 6. mai 2008)

Ingen kommentarer: